معرفی رشته معماری داخلی

//معرفی رشته معماری داخلی

معرفی رشته معماری داخلی

رشته معماری یکی از رشته های مهم دانشگاهی است که امروزه در دانشکده های فنی یا هنری دنیا تدریس می شود این رشته دارای دو جنبه هنری و فنی است.درس هایی مثل زیبایی شناسی و غیره به جنبه هنری و درس هایی مثل سازه های بتنی و فلزی،مقاومت مصالح و … به جنبه فنی این رشته مربوط می شود.

معماری به عنوان یک تخصص چند رشته ای هم شامل مباحث فنیو مهندسی است و هم بر خلاقیت، ذوق هنری و زیباشناسی تاکید دارد. تحصیلات دانشگاهی در رشته معماری تا مقطع دکترا در داخل و خارج از کشور امکان پذیر می باشد.

فارغ التحصیلان این دوره قادر به ایفای نقش در زمینه های زیر خواهند بود:

طراحی بنا، از از طراح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل دهنده بنا

رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری – مهندسی مشاور

نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمان – مهندسی ناظر

مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های معماری – مدیریت پروژه

تاسیس و سرپرستی موسسات پیمانکاری و احداث ساختمان

مشارکت در پروژه های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی

طراحی پارک ها و میادین شهری و محوطه سازی

By | ۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۴:۰۳:۳۷ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۶|رشته تحصیلی|

Leave A Comment